Místní knihovna Radostín

O knihovně

 

Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu.

 

O činnosti v knihovně

Kromě půjčování knížek se knihovna podílí na kulturní práci v obci. Ve spolupráci se Svazem žen v obci pomáhá organizovat besedy a přednášky, buď se zdravotní tématikou nebo o cestování.

Knihovna také pomáhá připravovat všechny výstavy v obci.

Pro studenty v naší obci zajišťujeme potřebnou literaturu ke studiu.

Využíváme výměnný knižní fond z knihovny ve Žďáře nad Sázavou.

 

Historie

Podle ústního podání radostínských občanů lze předpokládat, že knihovna byla v obci založena r. 1900. Na jejím založení měl vliv „Spolek Palackého“. Ten také zakoupil část fondu a věnoval jej knihovně. Dříve neměla knihovna svoji místnost, tak knihovníci měly knihy uložené doma. Není známo, jak pracovala knihovna v období 2. světové války. Činnost knihovny byla obnovena až po osvobození v roce 1945. Jako knihovníci pracovali učitelé z místní školy.

Od roku 1949 půjčoval knihy pan řídící Fuksa. Ten se také zasloužil, že knihovna se stěhovala po škole do větších místností a mohla se rozšířit. Po zrušení základní školy r. 1978, byla knihovna umístěná v malém kabinetě základní školy.

I když v obci už škola nebyla, rozvinula se dobrá spolupráce knihovny s pionýrským oddílem. Kabinet byl příliš malý a tak se rozhodlo, že se knihovna přestěhuje do větší místnosti. Na začátku roku 1984 došlo ke stěhování do prostoru po bývalé šatně. Po zrušení výuky na základní škole a následovném odstěhování pana řídícího, převzaly starost o knihovnu a půjčování knih paní Procházková a paní Hintnausová.Paní Hintnausová vede knihovnu doposud.

 

V 80. letech bylo v obci hodně dětí, proto byl při místní knihovně zřízen čtenářský kroužek.

Za svou činnost obdržela knihovna Čestná uznání, jak od okresních tak i krajských orgánů. V roce 2000 obdržela v soutěži  „ Vesnice roku“ v krajském  kole  „Diplom za práci v knihovnictví“. Poslední ohodnocení proběhlo v roce 2002, jako jedné z nejlepších knihoven byl Místní knihovně Radostín udělen titul  „Knihovna Vysočiny 2002“.


Statistika (k 31.12.2018)

 • fond 3412 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá        1901            593
        dětská            715          
  203

 • výměnné soubory 8, 744 knih; 
 • registrovaných čtenářů 37 (157 obyvatel obce)

 
Statistika (k 31.12.2017)

 • fond 3391 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá        1887            590
        dětská            712          
  202

 • výměnné soubory 9, 834 knih; revize fondu
 • registrovaných čtenářů 32 (153 obyvatel obce)

 

Statistika (k 31.12.2016)

 • fond 3989 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá        2061            755
        dětská            893          
  280

 • výměnné soubory 10, 927 knih
 • registrovaných čtenářů 32 (146 obyvatel obce)

 

Statistika (k 31.12.2015)

 • fond 4299 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá        2372            755
        dětská            892          
  280

 • výměnné soubory 7, 636 knih
 • registrovaných čtenářů 32 (144 obyvatel obce)

 

Statistika (k 31.12.2014)

 • fond 4249 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá        2330            750
        dětská            889           
280

 • výměnné soubory 13, 1154 knih
 • registrovaných čtenářů 30 (143 obyvatel obce)

 

 

Statistika (k 31.12.2013)

 • fond 4226 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá        2312            750
        dětská            884          
  280

 • výměnné soubory 8, 700 knih
 • registrovaných čtenářů 32 (143 obyvatel obce)