Místní knihovna Radostín

Archív

 

Při knihovně v Radostíně pracuje čtenářský kroužek pro děti, který se  schází pravidelně 1x týdně, vždy ve čtvrtek od 16.00 do 17.30 hod.

V kroužku  se zabýváme kromě čtení literatury i další činností. Děti mají na starost veřejnou nástěnku na obecním úřadě, která se pravidelně obnovuje.

Také pro ně připravujeme různé soutěže, v roce 2008  to byla soutěž o „ Nejlepší prázdninový příběh,“ děti napsaly povídku, kterou doplnily také obrázkem.

Navštívili jsme Regionální muzeum na Tvrzi ve Žďáře nad Sázavou.

Členové kroužku nachystali pro malé děti Mikulášskou nadílku „ generálka byla součástí čtenářského kroužku.Děti si samy napsaly scénář, co budou malým dětem vyprávět. Maminky byly spokojeny a jejich ratolesti také.

Děti se také účastní výstav, které pořádají dospělí a mívají se svými pracemi na výstavě také svůj panel.

Náplně kroužku mají různou tématiku, buď se  jedná o vědomostní soutěže, či různé soutěžní kvízy, hry apod. Často a rádi  zabýváme čtením knížek našich či zahraničním autorů  nebo i  rukodělnou činností jako je výroba různých věcí z korálků, slámy, malováním kamenů a skla, drátkováním, malováním kraslic a další jinou činností.

Je potěšitelné, že se děti na hodiny kroužku vždy těší.

Knihovnice A. Hintnausová